ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΛΟΓΟΠΑΓΙΔΩΝ
[888886]

Η Εταιρεία ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε. είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και εργάζεται ασταμάτητα με κατεύθυνση τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την προώθηση και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας σε κάθε εφαρμογή, όσο μικρή ή μεγάλη και αν είναι.

Αντιπροσωπεύοντας τον κορυφαίο Γερμανικό Οίκο WITT, έχει εγκαταστήσει εκατοντάδες φλογοπαγίδες και ανεπίστροφες βαλβίδες, όπου γίνεται χρήση οξυγόνου, ασετυλίνης, προπανίου ή άλλου καύσιμου αερίου για φλογοκοπή (με το χέρι ή με μηχανήματα), συγκόλληση, προθέρμανση κ.α.
Τα εγκατεστημένα όμως συστήματα, όπως ορίζει και η κείμενη νομοθεσία Ν1568/85, Κεφάλαιο Γ, άρθρο 19, «….πρέπει να συντηρούνται τακτικά και να ελέγχονται για την ικανότητα λειτουργίας τους, τουλάχιστον μια φορά το εξάμηνο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τις ισχύουσες διατάξεις ή επιβάλλεται από τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής εμπειρίας».

Ήδη, στην έδρα της Εταιρείας μας πραγματοποιούνται οι σχετικοί έλεγχοι, όταν οι πελάτες μας στέλνουν σε μας τις φλογοπαγίδες. Επειδή όμως, λόγω κυρίως φόρτου εργασίας, αυτή η αποστολή στην εταιρεία μας παραμελείται, ερχόμαστε να καλύψουμε το κενό και να προσφέρουμε μια Ειδική Υπηρεσία Υλοποίησης Ελέγχου στην έδρα σας.
Ειδικευμένος τεχνικός της Εταιρείας μας, με τα απαραίτητα και πιστοποιημένα όργανα ελέγχου, μπορεί να ελέγχει τις διατάξεις ασφαλείας σας και να κάνει τις σχετικές συντηρήσεις και υποδείξεις, χωρίς εσείς να ασχοληθείτε και κυρίως χωρίς να χρειασθεί οι διατάξεις αυτές να λείψουν από το χώρο σας.
Μετά τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου, θα σας χορηγηθεί Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου, προκειμένου η Εταιρεία σας να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή της με την κείμενη νομοθεσία (Ν.1568/85 (Κεφάλαιο Γ / Άρθρο 19 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων»).

Επίσης η Εταιρεία μας, εφ’ όσον το επιθυμείτε, πραγματοποιεί κατόπιν ειδικής συμφωνίας, επιτόπου καταγραφή της υπάρχουσας υποδομής και των εν λειτουργία θέσεων εργασίας οξυγόνου, ασετυλίνης, προπανίου.
Κατόπιν υποβάλλει μια Τεχνική Έκθεση Αξιολόγησης με τις σχετικές παρατηρήσεις. Η έκθεση συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό και σχόλια σε κάθε φωτογραφία, που αποτυπώνει ακριβώς το εκάστοτε πρόβλημα.
Πληροφορίες Κατασκευαστή
WITT
Αρχική Σελίδα WITT
Άλλα προϊόντα
Κατασκευαστές
METAL MACINERY 2018 BOX
Μοιραστείτε Το
Μοιραστείτε στο Facebook Μοιραστείτε στο Twitter
Γλώσσες
Greek English
Γρήγορη Εύρεση
 
Χρησιμοποιήστε όρους αναζήτησης για να βρείτε το προϊόν που ψάχνετε.
Σύνθετη Αναζήτηση